Naši kandidáti

do komunálních voleb vstupuje
KDU-ČSL ve spolupráci s nezávislými osobnostmi

nezávislý

Ing. Jan Křemen

projektový manažer

Narodil jsem se v roce 1984 ve Strakonicích, celé dětství i středoškolská studia jsem však prožil v Táboře. Po absolvování Dopravní fakulty Jana Pernera v Pardubicích a Technische Universität Dresden jsem nastoupil na Správu železnic, která je mým působištěm dodnes. S manželkou jsme sice krátce zakotvili v Praze, ale s narozením první dcery jsme se v roce 2015 vrátili zpět do Tábora, abychom si mohli užívat většího klidu.

Celý svůj dosavadní profesní život se pohybuji v oblasti dopravy a jako projektový manažer se věnuji rozvojovým projektům, koncepčním studiím, přípravě dopravních staveb a souvisejícím otázkám mobility a dopravní obslužnosti. Díky své profesi a zkušenostem z jiných měst v České republice i v zahraničí tak vnímám, že právě doprava je pro Tábor dlouhodobým a nedořešeným problémem. Rád bych nabídl městu své zkušenosti z plánování, přípravy a řízení projektů dopravních staveb, a proto jsem přijal nabídku zapojit se do letošních komunálních voleb.

Zlepšit v Táboře situaci v dopravě, využít jeho potenciálu k dalšímu rozvoji a přinést do města novou energii, je určitě velkou výzvou. I když před sebou pravděpodobně nemáme úplně lehké období, věřím, že společnými silami můžeme naše krásné historické město posunout dál a vtisknout mu tvář moderního města 21. století.

Volné chvíle trávím s rodinou na pěších či cyklistických výletech v Táboře a okolí, rádi však vyrážíme i do dalších koutů naší země. Rekreačně se věnuji cyklistice, volejbalu, horské turistice a lyžování. Společně s dětmi a manželkou se ve volném čase věnujeme také hudbě.

KDU-ČSL

Martin Krejčí

zahradník

Od svého narození roku 1960 jsem vyrůstal se svými rodiči a sourozenci v malé vesničce Stoklasná Lhota, která je dnes příměstskou částí Tábora, kde žiji doteď. Absolvoval jsem střední zahradnickou školu v Brně, ve Slapech u Tábora jsem se pak začal věnovat ovocné školkařině, od které jsem se postupně dostal až k zahradnickým realizacím. Zahradničení se věnuji dodnes.
Mezi mé záliby patří četba, trávení času s mou velkou rodinou, zejména s vnoučaty a nejlépe v přírodě.
Jsem rád, že se nám pro letošní komunální volby podařilo sestavit společnou kandidátku KDU-ČSL a nezávislých, na které se objevilo mnoho nových mladých tváří, které se chtějí aktivně zapojit do veřejného dění a rozhodování o budoucnosti Tábora. Sám vnímám jako velmi důležité téma zlepšovat péči o zeleň, rozšiřovat množství zeleně ve městě, zlepšit hospodaření s vodou, abychom dokázali lépe čelit velkým teplotním výkyvům či období sucha, se kterými se v posledních letech stále více setkáváme.
nezávislý

Ing. Bernard Jech

IT specialista

Narodil jsem se v roce 1972 v Praze, dětství jsem prožil v Čerčanech. Po absolvování elektrotechnické fakulty ČVUT a roční stáže na Clemson University jsem nastoupil jako systémový programátor do firmy UUNET ve státě Virginia v USA. V průběhu své profesní dráhy jsem působil jako systémový architekt a programátor v několik dalších společnostech v oboru telekomunikací a internetové reklamy. Po návratu ze zahraničí jsme s manželkou koupili v roce 2008 rodinný dům v Čelkovicích, kde žijeme s našimi dvěma syny.

Mojí velkou vášní je cestování. Žil jsem rok v Kanadě a řadu let v USA. S manželkou jsme přejeli Jižní Ameriku na kole. Do Jižní Ameriky jsme pak zavítali na půl roku i s dětmi. V průběhu dalších let jsem Jižní Ameriku navštívil ještě několikrát. Rádi cestujeme i po Evropě.

Při mých cestách mi vždycky vrtalo hlavou, proč věci v zahraničí běžné jsou v naší zemi a v našem městě takový problém. V New Yorku mohou být v ulicích aleje vzrostlých stromů, ale vysadit stromy podél Budějovické ulice je problém? Proč máme v Táboře horší chodníky než v chudých zemích Latinské Ameriky? Věřím, že je možné to změnit, a rád bych k tomu svými schopnostmi přispěl.

nezávislý

Pavel Dvořák

technik

nazávislá

Mgr. Helena Plocková

zdravotní sestra

nezávislá

Ing. Anna Zrzavecká

stavební inženýrka

nezávislý

Ing. Vladimír Augustin Burda, MBA

finanční manažer

nezávislá

Bc. Jitka Váchová

pedagogická pracovníce

Kandidátní listina

1. Ing. Jan Křemen; 38 let, projektový manažer
2. Martin Krejčí; 61 let, zahradník
3. Ing. Bernard Jech; 50 let, IT specialista
4. Pavel Dvořák; 71 let, technik
5. Mgr. Helena Plocková; 67 let, zdravotní sestra
6. Ing. Anna Zrzavecká; 31 let, stavební inženýr
7. Ing. Vladimír Augustin Burda, MBA; 49 let, finanční manažer
8. Bc. Jitka Váchová; 45 let, pedagogický pracovník
9. Mgr. Marie Hotmarová; 63 let, učitelka
10. Jiřina Chudá; 54 let, soukromá podnikatelka
11. Ing. Jan Paták; 33 let, fyzik
12. MVDr. Zuzana Bošková; 36 let, veterinární lékařka
13. Ing. Petr Zrzavecký; 37 let, vývojář elektroniky
14. Ing. Marie Blážová; 38 let, personalistka
15. Pavel Novotný; 66 let, soukromý podnikatel
16. Pavla Bestová; 43 let, poradce rané péče
17. Bc. Lenka Smejkalová; 42 let, speciální pedagog
18. Ing. Pavel Vejskrab; 69 let, recepční ve fitness
19. František Bošek; 45 let, manažer prodeje
20. Jana Řezáčová; 58 let, mzdová účetní
21. Pavel Zrzavecký; 63 let, zemědělec
22. Jana Nolčová; 76 let, důchodce
23. Jana Průšová; 66 let, důchodce
24. Mgr. Radim Fiala; 50 let, ředitel neziskové organizace